Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Składniki majątku

Zawiadomienie o przeznaczonych do sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) zawiadamia o przeznaczonych do sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego, których wykaz zamieszczono poniżej.

Osoby zainteresowane kupnem nw. składników majątku ruchomego powinny złożyć ofertę pisemną.

Ostateczny termin przyjmowania ofert to 12.12.2018 r. godz. 12.00.

Miejscem składania ofert jest siedziba Polskiego Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa.

Ofertę można również złożyć za pośrednictwem systemu ePUAP lub poprzez pocztę e-mail na adres: . Oferta powinna zawierać: nazwę Oferenta (lub imię i nazwisko), adres Oferenta, oferowaną cenę oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży.

Sprzęt przeznaczony do sprzedaży można oglądać w siedzibie PCA, w dn. 10 grudnia w godz.9.00-12.00.

Oferty można składać jedynie na całe grupy urządzeń, zgodnie z punktami ogłoszenia (a-d).

Oferenci, którzy zaoferują najwyższą cenę zostaną o tym poinformowani pisemnie lub e-mailem. Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania dokumentu sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, tzn. po wpływie należności na rachunek bankowy sprzedającego. Nabywca zobowiązany jest odebrać sprzęt do dn. 31.12.2018 r.

W przypadku złożenia ofert o tej samej wartości od dwóch lub więcej Oferentów, PCA zastrzega możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji za pomocą poczty e-mail.

Zestawy komputerowe zawierają klawiaturę oraz mysz, ale nie zawierają dysków twardych HDD.

PCA nie udziela gwarancji na sprzedawany sprzęt.

PCA zastrzega możliwość wycofania dowolnej pozycji lub pojedynczej sztuki lub całości sprzętu z oferty sprzedaży bez podawania przyczyny.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat nw. sprzętu prosimy o kontakt z Wydziałem Informatyki: adres e-mail: it @ pca.gov.pl

 

Wykaz sprzętu wraz z ceną wywoławczą za 1 szt.:

  1. Zestaw komputerowy - Komputer Lenovo ThinkCentre M90 z monitorem 19" – rok produkcji 2011  – 2 szt. –  cena wywoławcza: 400,00 zł/szt.
  2. Zestaw komputerowy - Komputer Lenovo ThinkCentre M91p z monitorem 19" – rok produkcji 2011 – 16 szt. –  cena wywoławcza: 400,00 zł/szt.
  3. Zestaw Komputerowy - komputer Lenovo ThinkCentre M58 z monitorem 17" lub z monitorem 19"  – rok produkcji 2010 – 15 szt. –  cena wywoławcza: 400,00 zł/szt.
  4. Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta BIZHUB 282 – rok produkcji 2009 – 1 szt. –  cena wywoławcza: 500,00 zł/szt.

 

Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Data wytworzenia: 07.12.2018 15:00
Data udostępniania: 04.02.2015 11:47
Data aktualizacji: 07.12.2018 16:22
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Data aktualizacji: 07.12.2018 16:22