Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Przetargi rozstrzygnięte

Kompleksowa całodobowa ochrona mienia

Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na usługi kompleksowej całodobowej ochrony mienia w ramach postępowania prowadzonego w oparciu o wewnętrznie ustaloną procedurę z zachowaniem wymogu art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164 ze zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisie art. 138g ustawy Pzp.

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - ochrona Kliknij aby pobrać plik 2016-12-09
Załączniki do ogłoszenia - ochrona Kliknij aby pobrać plik 2016-12-09
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2016-12-22
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Wojciech Zwierzyński
Data wytworzenia: 09.12.2016 15:00
Data udostępniania: 09.12.2016 16:15
Udostępniający: Anna Plewako
Powrót Kliknij aby pobrać plik