Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 zgodnie z art. 13 a ustawy prawo zamówień publicznych

L.P. Przedmiot zamówienia Wartość szacunkowa (bez VAT) Proponowany tryb postępowania Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym Rodzaj zamówienia Klauzule społeczne
1

Wynajem sal wykładowych/catering II połowa 2019 r.

85 222,00 zamówienie na usługi społeczne wg art. 138o II kwartał 2019 usługi art. 30A Pzp
2

Wynajem sal wykładowych/catering I połowa 2020 r.

136 778,55 zamówienie na usługi społeczne wg art. 138o IV kwartał 2019 usługi art. 30A Pzp
3 Projekt i produkcja materiałów reklamowo-marketingowych 350 000,00 przetarg nieograniczony IV kwartał 2019 usługi art. 29 ust. 3a lub art. 91 ust. 2 Pzp
4 Ochrona obiektów należących do PCA 90 000,00 zamówienie na usługi społeczne wg art. 138o II kwartał 2019 usługi art. 29 ust. 3a lub art. 91 ust. 2 Pzp
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Ewa Mazur
Data wytworzenia: 03.01.2018 12:00
Data udostępniania: 01.02.2017 12:13
Data aktualizacji: 19.02.2019 12:57
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Data aktualizacji: 19.02.2019 12:57