Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Aktualne przetargi

Kompleksowa całodobowa ochrona mienia

Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na usługi kompleksowej całodobowej ochrony mienia w ramach postępowania prowadzonego w oparciu o wewnętrznie ustaloną procedurę z zachowaniem wymogu art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz.1986 ze zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisie art. 138 g ustawy Pzp.

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Kliknij aby pobrać plik 2019-06-06
Edytowalne formularze do ogłoszenia Kliknij aby pobrać plik 2019-06-06
Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia Kliknij aby pobrać plik 2019-06-11
Modyfikacja Formularza nr 1 - formularz ofertowy Kliknij aby pobrać plik 2019-06-11
Protokół z otwarcia Kliknij aby pobrać plik 2019-06-17
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Data udostępniania: 06.06.2019 15:30
Data aktualizacji: 17.06.2019 12:20
Udostępniający: Ewa Mazur
Powrót Kliknij aby pobrać plik