Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Aktualne przetargi

Nr postępowania Tytuł Data zamieszczenia Data składania ofert
PI.260.1.2017
Zamówienie dotyczy świadczenia usług przygotowania Koncepcji Promocji oraz materiałów promocyjnych dotyczących Systemu e-Akredytacja. Celem kampanii promocyjnej będzie rozpowszechnienie wiedzy o Systemie e-Akredytacja wśród grupy docelowej.
2018-04-16 2018-04-26