Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki

Komitet KTA i KTS

Przy PCA działa Komitet Techniczny ds. Akredytacji (KTA), Komitety Techniczne Specjalistyczne (KTS) oraz Grupy Eksperckie (GE), będące ciałami opiniodawczymi w sprawach związanych z prowadzeniem działalności akredytacyjnej. Komitety techniczne działają w taki sposób, aby zagwarantować niezależność i rzetelność opinii i analiz. PCA zapewnia, że wszyscy członkowie komitetów są wolni od wszelkich handlowych, finansowych i innych nacisków, które mogą mieć wpływ na bezstronność wydawanych opinii.

Komitet Techniczny ds. Akredytacji (KTA)

KTA jest ciałem opiniodawczym powołanym w celu wydawania opinii w procesach podejmowania decyzji w związku z prowadzonymi procesami akredytacji i nadzoru oraz w celu wypracowywania stanowiska w związku z harmonizacją podejścia do akredytacji w zakresie ogólnych wymagań akredytacyjnych (norm) i zasad oceny poszczególnych rodzajów jednostek oceniających zgodność.

Komitety Techniczne Specjalistyczne (KTS)

Komitety te są ciałami opiniodawczymi, złożonymi ze specjalistów-ekspertów reprezentujących zainteresowane strony, powoływanymi w celu wypracowania określonego stanowiska w zawiązku z harmonizacją podejścia do akredytacji w specyficznych obszarach, w tym w związku z rozszerzaniem działalności akredytacyjnej.

Przy PCA działają następujące Komitety Techniczne Specjalistyczne KTS:

 1. Komitet Techniczny Specjalistyczny ds. medycznych laboratoriów diagnostycznych reprezentowany przez członków następujących organizacji:
 • Narodowy Instytut Leków w Warszawie
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 •  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 • Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Ministerstwo Zdrowia.
 1. Komitet Techniczny Specjalistyczny ds. środowiska reprezentowany przez członków następujących organizacji:
 • Polskie Forum ISO 14000
 • Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych
 • Ministerstwo Środowiska
 • BSI Management System Polska Sp. z o.o.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
 • Elektrownia Dolna Odra S.A.
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • samodzielnego eksperta w obszarze zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS), weryfikacji emisji gazów cieplarnianych, programu Czystszej Produkcji.
 1. Komitet Techniczny Specjalistyczny ds. rolnictwa i żywności reprezentowany przez członków następujących organizacji:
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Federacja Konsumentów
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach, ZHW w Warszawie, Oddział Terenowy w Ostrołęce
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • przedstawiciel auditorów PCA, oceniający w obszarze rolnictwa ekologicznego, tradycyjnego i regionalnego oraz w obszarze PN-EN ISO 22000
 • przedstawiciel auditorów PCA (w obszarze oceny kompetencji laboratoriów badawczych w zakresie badań mikrobiologicznych); pracownik Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Biocert Małopolska Sp. z o.o.
 • PNG Sp. z o.o.
 • Główny Inspektorat Sanitarny.
 1. Komitet Techniczny Specjalistyczny ds. oceny i certyfikacji bezpieczeństwa produktów informatycznych reprezentowany przez członków następujących organizacji:
 • EMAG
 • Instytut Łączności- Państwowy Instytut Badawczy
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Instytut Maszyn Matematycznych
 • Polskie Centrum Akredytacji.
 1. Komitet Techniczny Specjalistyczny ds. budownictwa reprezentowany przez członków następujących organizacji:
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Politechnika Łódzka
 • Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
 • Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

Grupy Eksperckie (GE)

Grupy te są zespołami specjalistów-ekspertów powoływanymi w celu wydania merytorycznej opinii dotyczącej określonego zagadnienia technicznego lub rozwiązania określonego zagadnienia.

 1. Grupa Ekspercka ds. akredytacji laboratoriów urzędowych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentowana przez członków następujących organizacji:
 • Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • ​Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu.
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Anna Szeniawska
Data wytworzenia: 28.02.2013
Data udostępniania: 07.04.2015 14:02
Data aktualizacji: 18.06.2018 14:56
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Data aktualizacji: 18.06.2018 14:56