Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki

Ewaluacje

 • Wstępna ocena w ramach European Co-Operation For Accreditation
  Termin oceny: 21-22 listopada 2002 r.
 • Ocena wzajemna w ramach European Co-Operation For Accreditation
  Termin oceny: 16-19 grudnia 2003 r. oraz 2-6 lutego 2004 r.
  Wyniki oceny: w dniach 21-24 września 2004 r. podczas posiedzenia EA Multilateral Agreement Council została podjęta decyzja o przyjęciu Polskiego Centrum Akredytacji do grona sygnatariuszy EA MLA w zakresie akredytacji: laboratoriów badawczych, laboratoriów wzorcujących, jednostek certyfikujących wyroby, jednostek certyfikujących osoby oraz jednostek certyfikujących systemy zarządzania.
 • Ocena wzajemna w ramach European Co-Operation For Accreditation
  Termin oceny 4-8 lipca 2005 r.
  Wyniki oceny: w dniach 12-16 października 2005 r. podczas posiedzenia EA Multilateral Agreement Council została podjęta decyzja o utrzymaniu przez PCA statusu sygnatariusza EA MLA oraz jego rozszerzeniu w zakresie akredytacji jednostek inspekcyjnych.
 • Ocena początkowa w ramach Forum of Accreditation and Licensing Bodies w zakresie akredytacji weryfikatorów EMAS
  Termin oceny 8-10 maja 2007 r.
 • Ponowna ocena w ramach European Co-Operation For Accreditation
  Termin oceny: 13-18 kwietnia 2008 r. oraz 1-5 czerwca 2008 r.
  Wyniki oceny: w dniach 30 września - 3 października 2008 r. podczas posiedzenia EA Multilateral Agreement Council została podjęta decyzja o utrzymaniu przez PCA statusu sygnatariusza EA MLA w dotychczasowym zakresie.
 • Ponowna ocena w ramach European Co-Operation For Accreditation
  Termin oceny:  23-27 kwietnia 2012 r.
  Wyniki oceny: W dniach 24-25 kwietnia 2013 r. podczas posiedzenia EA Multilateral Agreement Council została podjęta decyzja o utrzymaniu przez PCA statusu sygnatariusza EA MLA w dotychczasowym zakresie.
   
 • Ocena w ramach Forum of Accreditation and Licensing Bodies
  Termin oceny:  24-26 kwietnia 2012 r.
  Wyniki oceny: W dniach 24-26 października 2012 podczas posiedzenia, Forum of Accreditation and Licensing Bodies została podjęta decyzja o pozytywnym zakończeniu oceny PCA w zakresie akredytacji weryfikatorów EMAS.
   
 • Ocena wzajemna w ramach European Co-Operation For Accreditation w zakresie akredytacji weryfikatorów rocznych raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych
  Termin oceny: 2-3 października 2013 r.
  Wyniki oceny: w dniach 09-10 kwietnia 2014 r. podczas posiedzenia EA Multilateral Agreement Council została podjęta decyzja o przyznaniu PCA statusu sygnatariusza EA MLA w zakresie akredytacji weryfikatorów rocznych raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych.
 • Ocena wzajemna w ramach European Co-Operation For Accreditation
  Termin oceny:  6-10 czerwca 2016 r. oraz 26-30 września 2016 r.
  Wyniki oceny: w dniach  25-27 kwietnia 2017 r. podczas posiedzenia EA Multilateral Agreement Council została podjęta decyzja o utrzymaniu przez PCA statusu sygnatariusza EA MLA oraz jego rozszerzeniu w zakresie akredytacji organizatorów badań biegłości.
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Małgorzata Tworek
Data wytworzenia: 13.06.2017 15:00
Data udostępniania: 13.06.2017 15:31
Data aktualizacji: 04.07.2017 12:46
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Data aktualizacji: 04.07.2017 12:46