Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki

Działy i kompetencje

Biuro ds. Akredytacji zajmuje się realizacją zadań związanych z prowadzeniem procesów akredytacji i nadzoru jednostek oceniających zgodność oraz przedsięwzięć w zakresie rozwoju działalności akredytacyjnej.

Dział Akredytacji

akredytacja w obszarze:

Dział Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności (AF)

 • badań żywności, badań klinicznych, medycznych i weterynaryjnych w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • certyfikacji wyrobów, procesów i usług dotyczących żywności i produktów rolnych w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17065,
 • badań biegłości w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17043
 • badań medycznych w odniesieniu do normy PN-EN ISO 15189.

Dział Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych (AM)

 • badań wyrobów i materiałów budowlanych, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, urządzeń radiologicznych, urządzeń medycznych oraz maszyn i pojazdów w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Dział Akredytacji Badań Emisji w Środowisku (AE)

 • badań emisji do powietrza i emisji czynników fizycznych w środowisku ogólnym i środowisku pracy w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Dział Akredytacji Badań Chemicznych (AW)

 • badań środowiska (woda, ścieki, osady, odpady, gleba), wyrobów konsumpcyjnych (woda do spożycia przez ludzi), paliw, chemikaliów jak również badań w dziedzinie nauk sądowych w odniesieniu do normy PN‑EN ISO/IEC 17025.

Dział Akredytacji Wzorcowań (AP)

 • wzorcowań urządzeń pomiarowych w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • produkcji materiałów odniesienia w odniesieniu do normy PN-EN ISO 17034.

Dział Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób (AC)

 • certyfikacji wyrobów, procesów i usług (z wyłączeniem żywności i produktów rolnych) w odniesieniu do normy PN‑EN ISO/IEC 17065 ;
 • certyfikacji osób w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17024,
 • certyfikacji inspekcji w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17020,
 • oceny zgodności do celów notyfikacji.

Dział Akredytacji Weryfikacji i Certyfikacji Systemów Zarządzania (AS)

 • certyfikacji systemów zarządzania w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17021‑1,
 • weryfikatorów środowiskowych systemu EMAS w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17021-1,
 • weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych (GHG) w odniesieniu do normy PN‑EN ISO 14065.
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Małgorzata Tworek
Data wytworzenia: 02.01.2007
Data udostępniania: 07.04.2015 13:25
Data aktualizacji: 02.02.2018 13:01
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Data aktualizacji: 02.02.2018 13:01